Książki z postępowania karnego

 
Tytuł:Książki z postępowania karnego
Url:https://karne.dlanotariuszy.com.pl
Opis: 
 W artykule położono pchnięcie na wyobrażenie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone zostały rozmyślania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to lecz zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały również przemiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podniesienia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i przemiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu dodatkowo inkwizycyjności postępowania karnego.

 
This template downloaded form free website templates